Služby

Ponúkame vám vždy profesionálne služby a zázemie silnej stabilnej spoločnosti. Preferujeme individuálny prístup ku každému klientovi. Naši finanční poradcovia sú skutoční profesionáli so širokým spektrom znalostí finančného trhu. Podľa klientových potrieb Vám zostavíme riešenie Vášho problému.

Čo vieme pre Vás urobiť

  • Posúdiť Vašu zadlženosť a navrhnúť riešenia.
  • Po podpise zmluvy vieme vypracovať návrhy pre Vašich veriteľov ako najlepšie vyriešiť Váš problém. Samozrejme ak si to budete priať,  môžeme Vás na základe plnej moci zastupovať priamo pri jednaní s veriteľmi.
  • V prípade, že naše návrhy nebudú veriteľmi prijaté, vypracujeme pre Vás návrh na osobný bankrot.
  • Ak si to budete priať, budeme vo Vašom mene komunikovať so správcom konkurznej podstaty, v prípade vyhlásenia osobného bankrotu. Ten Vám zároveň zabezpečí úplne  zbavenie sa dlhov.
  • Pokúsime sa zachrániť Vašu nehnuteľnosť, ak Vám na tom naozaj záleží.

Čo je osobný bankrot

  • Riadený proces zbavenia sa záväzkov, ktorého úlohou je vyzvať veriteľov, preukázanie Vašich záväzkov, speňaženie Vášho majetku a úhrada Vašich záväzkov veriteľom, a to úplne alebo čiastočne, podľa výsledku ich speňaženia. Po ukončení tohto procesu, ktorý vykonáva správca konkurznej podstaty pod dohľadom súdu, je možné požiadať súd o začatie procesu oddlženia, ktorý prebieha obvykle tri roky, počas ktorých uhrádzate správcovi konkurznej podstaty časť svojej výplaty, ktorú on rozdeľuje medzi veriteľov pomerným spôsobom podľa výšky Vašich záväzkov. V prípade, že počas trojročnej lehoty vyvíjate primerané úsilie na vyrovnanie záväzkov podľa pokynov súdu, rozhodne súd o Vašom oddlžení, a tým sa stávajú Vaše záväzky nevymožiteľné.

Akokoľvek znie tento proces zložito, s našou pomocou ho hravo zvládnete. Odmenou Vám buď zbavenie sa dlhov, pokojný spánok Vás a Vašej rodiny. Jednoducho nový začiatok bez dlhov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.