O nás

Naším cieľom je spokojnosť. Finančná stratégia Vám umožní získať vyššie výnosy, platiť nižšie poplatky a celkovo tak dosiahnuť lepšieho využitia Vašich financií. Pomocou najmodernejšieho poradenského softvéru Vám zhotovíme  finančnú stratégiu, v ktorej bude všetko prehľadne zhrnuté a spracované.

Špecializujeme sa na oddlženie fyzických a právnických osôb, a to formou uzatvárania dohôd s veriteľmi, exekútormi a dražobnými spoločnosťami, alebo zabezpečením osobného bankrotu, likvidácie spoločnosti, alebo konkurzu, a to v poradí v akom sú tieto postupy uvedené.

  •     Dobre vieme, že najúčinnejší spôsob vysporiadania Vašich záväzkov je vždy dohoda s veriteľmi  o spôsobe ich vysporiadania.
  •     Až následne pristupujeme k riešeniu právnou cestou – súdnym konaním nazývaným OSOBNÝ BANKROT.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.